۱۳۹۷ مهر ۲۶, پنجشنبه


‍ 🔴📣🔴وظایف کنونی شوراهای صنفی در دانشگاه‌ها با توجه به وضعیت موجود

تاکید بر مسئله پیگیری حقوق دانشجویان چه در زمینه‌ای که از مجرای قانونی امکان پذیر است و چه مخالفت‌هایی که با قوانین ظالمانه علیه دانشجو در کشور موجود است، در شوراهای صنفی دانشگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی بوده که میتوان از جمله آنان به پیگیری مشکلات تحصیلی دانشجویان و همینطور اعتراض به بازداشت و به بند کشیدن دانشجویان فعال و اجرای احکام سنگین قضایی برای آنان اشاره کرد.
حالا همزمان با بالا گرفتن فشارهای سیاسی و اقتصادی در جامعه، شوراهای صنفی میتوانند با همراه ساختن هرچه بیشتر اعتراضات دانشجویی با سیل اعتراضی جامعه، دانشگاه‌های کشور را عملا به سنگر آزادی‌خواهی و برابری طلبی تبدیل کنند و بار دیگر این قشر از جامعه یک‌صدا علیه ظلم و تبعیض سیستماتیک اعلام موضع کند. 
مشکلاتی که در امر اقتصادی پیامدهایی نظیر افت تحصیلی دانشجویان، از بین رفتن امید به آینده در بین این قشر جوان، ناامنی تحصیلی و شغلی و ... را گریبان‌گیر دانشجوها کرده است. اما وظیفه اصلی شوراهای صنفی در بُعد اجتماعی‌تر دانشگاه‌ها این است که حقوق تضعیف شده دانشجویان تحت ستم به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی را محترم بشمارند و برای احقاق آن دست به کار شوند و اعتراضات گروهی و کمپینی علیه این مسئله را وارد دستورالعمل خود کنند. 

سازمان دادن اعتراضات برخواسته از دل شوراها بر ضد اعمال سرکوبگرانه موجود در داخل و خارج دانشگاه و محیط سراسر خفقان حاکم بر جامعه دانشجویی باید از اولین خواست‌های معترضین تحت لوای شوراهای صنفی باشد. این خواست‌ها میتوانند در مراحل بعدی با تشکل‌هایی به مراتب قوی‌تر نماینده احقاق حقوق پایمال شده جامعه دانشگاهی در زمینه‌های وسیع‌تری باشند. 
از جمله خواست‌های دانشجویان در دانشگاه:
1. جدایی نهادهای مذهبی از دانشگاه‌ها
2. رفع سریع و بی قید و بند تبعیضات عقیدتی و بازگشت دانشجویان زندانی و محروم از تحصیل به محیط دانشگاه
3. لغو قوانین تبعیض آمیز جنسی در دانشگاه‌ها
4. حذف نهادهای سرکوبگر حکومتی نظیر حراست، بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی از دانشگاه‌ها
5. توقف مناسبات خصوصی‌سازی و اجرای احکام آن
6. آموزش رایگان در تمام دانشگاه‌ها

#نه_به_سرکوب #دانشجوی_زندانی_آزاد_باید_گردد #شوراهای_صنفی #سازماندهی #اعتراض #اعتصاب
#دانشگاه_پادگان_نیست #نه_به_خصوصی‌سازی
#آموزش_رایگان
#نه_به_تبعیض
دانشگاه سنگر آزادی و برابری
#جنبش_دانشجویی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر